Laboratori Biokimik dhe Hematologjik

Të përkushtuar ndaj shëndetit tuaj

Laboratori “RIOLAB” në shërbim të pacientëve është një investim tjetër që synon rritjen e mëtejshme të kualitetit të shërbimit shëndetësor në vendin tonë.Me teknologjin e fjalës së fundit në aparatura dhe shërbim cilësor, ky laborator ofron kushtet më të mira për marrjen e cdo lloj shërbimi laboratorik.

Stafi i kualifikuar dhe në trajnim të vazhdueshëm mundëson për të të gjithë pacientët e qdo grup moshe një gamë të gjerë të analizave laboratorike dhe realizimi sipas të gjitha standardeve .

Laboratori do të jetë i hapur qdo ditë te javës, duke ofruar shërbim cilësor dhe duke mundësuar qmime te favorshme për të gjitha llojet e analizave laboratorike ,si dhe oferta dhe paketa të vazhdueshme mbi ekzaminime të ndryshme për të gjitha grupmoshat.

Laboratori Biokimik-Hematologjik ”RIOLAB” është i Licencuar nga Ministria e Shëndetësis

Stafi i laboratorit i kualifikuar ,i nënshtrohet një programi trajnimi të vazhdueshëm duke garantuar një sherbim cilësor ,të sakt dhe te shpejt ne gjithe procesin e trajtimit shendetesor per pacientet qe i drejtohen Laboratorit RIOLAB.