Laboratori Biokimik dhe Hematologjik
Oferta
Për pacientët

Analiza të gjakut

Rekomandohet që testet e gjakut të kryhen për qëllime parandaluese së paku një herë në vit. Çrregullime të ndryshme metabolike dhe të tjera që ndodhin në trup mund të zbulohen në testet e gjakut. 

Tumor marker të gjirit

Rekomandohet që testet e gjakut të kryhen për qëllime parandaluese së paku një herë në vit. Çrregullime të ndryshme metabolike dhe të tjera që ndodhin në trup mund të zbulohen në testet e gjakut. 

Kur duhet të bëhen analizat e gjakut?

Rekomandohet që testet e gjakut të kryhen për qëllime parandaluese së paku një herë në vit. Çrregullime të ndryshme metabolike dhe të tjera që ndodhin në trup mund të zbulohen në testet e gjakut.  

A mjaftojnë analizat e gjakut për identifikimin dhe parandalimin e sëmundjeve?

Pas grumbullimit të gjakut në tuba të ndryshëm me ose pa anticoagulant, gjaku / serumi analizohet në makina të ndryshme në varësi të llojit të analizave. Parametrat kryesorë metabolikë (glukoza, yndyrat, proteinat, enzimat) përcaktohen me analizues biokimikë të cilët veprojnë në parimin e fotometrisë / spektrofotometrisë, ndërsa hormonet dhe markerët e tumorit përcaktohen me analiza imunokemike. 

Rekomandohet që testet e gjakut të kryhen për qëllime parandaluese së paku një herë në vit. Çrregullime të ndryshme metabolike dhe të tjera që ndodhin në trup mund të zbulohen në testet e gjakut.   

A mund të ketë gabime në analiza të gjakut?

Rekomandohet që testet e gjakut të kryhen për qëllime parandaluese së paku një herë në vit. Çrregullime të ndryshme metabolike dhe të tjera që ndodhin në trup mund të zbulohen në testet e gjakut.    

Aparaturë moderne

Pas grumbullimit të gjakut në tuba të ndryshëm me ose pa anticoagulant, gjaku / serumi analizohet në makina të ndryshme në varësi të llojit të analizave. Parametrat kryesorë metabolikë (glukoza, yndyrat, proteinat, enzimat) përcaktohen me analizues biokimikë të cilët veprojnë në parimin e fotometrisë / spektrofotometrisë, ndërsa hormonet dhe markerët e tumorit përcaktohen me analiza imunokemike.